Usui Reiki

reiki-mikao-usui

Usui Reiki kommer från Japan. Reiki är ett japanskt ord för
”Universell livsenergi” av Hawayo Takata.

Reiki handlar om ett sätt att leva, tänka och medvetet förändra sitt tankemönster. Att ta ansvar för sitt liv och hälsa. Vilket faller
naturligt när man väl börjat vandra livets väg med Reiki.
När man väl förändrat sitt sätt att tänka och se på saker, kommit till nya insikter, kan man helt enkelt inte backa tillbaka.
Man utvecklas framåt, med mer tillit och förtjusning av livet.

Reiki energin kommer från en oändlig källa och är en fantastisk helande metod att använda sig av. Den ger lindring och tar bort biverkningar om man är under en medicinsk behandling. Reiki ger kroppen avkoppling, är stressreducerande, ger bättre sömn och är ett utmärkt komplement till sjukvården. Reiki hjälper till och gör en mer harmonisk övergång vid dödsbädden.
Reiki används idag på sjukhus som en komplementbehandling i flera europeiska länder som England och Frankrike samt i USA. Där ingår den inom palliativ vård till cancersjuka och deras anhöriga. I Sverige är Reiki klassat som friskvård av Skatteverket.

Reiki har sin början i Japan tidigt 1900-tal. Den 49åriga buddistiske munken Mikao Usui Sensei (foto, född år 1865) gav sig ut på en inre resa för att söka upplysning år 1914 på det heliga berget Kurama. Under en 21 dagars meditation kom en morgon en stark ljusstråle till hans tredje öga med gyllene symboler som kunde användas i att starta ett läkande. Dr Mikao Usui upptäckte därefter hur han med denna livsenergi kunde hjälpa folk till ett läkande och såg också hur den kunde förändra människors liv till det bättre och hjälpa dem att läka både mentalt, emotionellt och även kroppsligt.

Mrs Takata är den som lade till Usui master symbolen till Reiki systemet och på så vis gjordes Usui Reiki systemet vidareutvecklat ännu ett steg. William Lee Rand tog Usui Reiki ännu ett steg och Holy Fire tillkom år 2014.
Mer om Holy Fire kan ni kan läsa om här:

Usui Reiki behandlingen ges när du ligger ner på en behandlingsbänk med en skön filt och kudde under huvudet samt med kläderna på. Samtidigt får du lyssna på avslappnade musik. Reikiutövaren lägger händerna på eller strax ovanpå kroppen och ger Reiki utefter positioner på både fram- och baksida kropp. Som klient kan du uppleva värme från dennes händer när denne håller dem på kroppen eller en bit ovanför. Ibland upplevs en pirrande känsla av energi som flödar i kroppen. Den fysiska beröringen aktiverar dessutom kroppens egna ”må bra” hormon oxytocin.

Mitt inre drogs till att få utbildning och komma i kontakt med Usui Reiki systemets energi och symboler år 2015 och är idag utbildad till Master Teacher nivå (lärare) hos Liliann Gustavsson på Reikicentrum Lidköping. Vilket är ett privilegium för mig att få lära vidare denna fantastiska metod för helande! Som Usui Sensei en gång återupptäckte och som renar vårt energisystem och hjälper oss att komma i balans.

Lite Historik:
Enligt mytologin kom Reiki till Jorden vid tre tillfällen av den stora Anden. För att hjälpa folket återigen knyta an till Gud  och bryta negativ karma reinkarnerade Stora Anden och grundade och startade upp denna tradition med initieringsprocedur med symboler.

Första gången kom den till folket i Lemurien för ca 100 000 år sedan. När den sjönk försvann Reiki kunskapen. Andra gången Reiki kom var det till folket i Atlantis. När även den försvann, gjorde även Reikin det. Tredje gången gavs Reikin till Egypten och därifrån har den lyckats bevarats vidare ut till bland annat
Usui Reiki och Angelic Reiki ®.