Nervsystemet

Under en Reikibehandling påverkas vårt nervsystem mycket positivt. Har du haft en hektisk dag, blir det här stunden för dig då du låter kroppen få en chans till vila och komma i balans. 

Color Stain

Kroppens energisystem med chakra har ett nätverk av kanaler där livskraften/ Prana cirkulerar som kallas för meridianer och nadis (artär/ven). Sushumna är den centrala energikanalen och på vänster sida om den löper kanalen Ida upp från vårt rotchakra till vänster näsborre. På höger sida om Sushumna har vi kanalen Pingala som löper upp från rotchakrat till höger näsborre. Dessa kanaler hör ihop med kundalinienergin.

Inom vårt nervsystem har vi Somatiska och Autonoma nervsystemet. Det Autonoma nervsystemet styrs utan vår vilja exempel att vårt hjärta pumpar blod. Det behöver vi inte tänka på utan det sker automatiskt. Det Autonoma nervsystemet delas in i två grupper, en symapatisk och en parasymatisk del. Den sympatiska delen är aktiv när vi är under stress och i flykt/fara och här finns kundalinienergin Pingala. Den parasympatiska delen är aktiv när vi är i vila och hit hör kundalinienergin Ida.  

Under en Reiki behandling får ditt parasympatiska del inom ditt Autonoma nervsystem vara aktivt och då ges avkoppling och återhämtning till kroppen och din matspjälkning får arbeta i lugn och ro. När du är under stress i din vardag är ditt sympatiska nervsystem påkopplat för länge och som du hittills nu läst, blir det obalanser i dina energier i kroppen, som i sin tur kan leda vidare till sjukdom.

Om vi utsätts för en traumatisk händelse, fysisk eller psykisk, kan elektroner kastas bort från kroppen och orsaka att molekylkedjor förstörs. Detta kan ge oss blockering i energiflödet, våra chakran samt skador på vår aura. Cellerna kan då läka på ett felaktigt sätt och ge oss sjukdomar.

 

Likväl i Qigong som utvecklades för ca 4000 år sedan i Kina, anses det viktigt att hålla dessa kanaler i flöde för att skapa läkande och välbefinnande leverne. Är det ett stopp i en kanal/ meridian, uppstår en blockering av livsenergi samt om det är svaghet i organen som då kan ge oss problem, ohälsa och leda till sjukdomar. Man kan låta livskraften/ prana/ chi flöda fritt och obehindrat med hjälp av olika tekniker som finns till exempel inom Kinesisk medicin, Qigong, Yoga, Akupunktur, Akupressur och Reiki.