Meditation

Meditation betyder att föras mot mitten, centrum. Vi mediterar för att stilla vårt sinne, att bli mer närvarande, känna i kroppen och uppnå harmoni. Vi vänder koncentrationen inåt. Vid yoga kallas detta fokus på sanskrit Dharana.
Meditation är även en del i Reiki-utbildningarna.

Deepak Chopra är duktig i att vägleda i meditationer med ett mantra. Deepak påvisar med att meditation, reducerar man stress och oro, ökar glädje och optimism, reducerar impulsivitet och sug efter onyttig mat och ger frid och välmående.

När man pratar om hjärnans våglängder så i Theta våglängder kan vi finna lösningar. I detta stadie hamnar man i under en meditation. Problemen vi får och har uppstår i Beta, i vårt vakna tillstånd.

Forskningen idag går framåt och studier visar att om man kan ge sig själv tiden för att meditera dagligen i minst 30 minuter, blir vår hjärna mer välmående och står emot sjukdomar bättre samt hjärnan fortsätter att växa istället för att
krympa med åldern.

Inom Reiki kan man utöva Gassho meditationen för att öka utövares energi. Att meditera är även att lägga fokus på in och utandning, att föra energi/ livsenergi/ Chi in och ut ur kroppen. Inom Qigong har man detta fokus samtidigt med att utföra mjuka rörelser med kroppen. Denna tusenåriga metod har många hälsofrämjande effekter, precis som Reiki.