Meditation

Idag finns en massa positiv information kring meditation, att det är bra för vår hälsa. Att blodtrycket sjunker, lindrar stress och depression samt att det hjälper vår hjärna. 

mediterar

Meditation betyder att föras mot mitten, centrum. Vi mediterar för att stilla vårt sinne, att bli mer närvarande, känna i kroppen och uppnå harmoni. Vi vänder koncentrationen inåt. Vid yoga kallas detta fokus på sanskrit Dharana.
 

Meditation är även en del i Reiki-utbildningarna.

Deepak Chopra är duktig i att vägleda i meditationer med ett mantra. Deepak påvisar med att meditation, reducerar man stress och oro, ökar glädje och optimism, reducerar impulsivitet och sug efter onyttig mat och ger frid och välmående.

När man pratar om hjärnans våglängder så i Theta våglängder kan vi finna lösningar. I detta stadie hamnar man i under en meditation. Problemen vi får och har uppstår i Beta, i vårt vakna tillstånd.

Forskningen idag går framåt och studier visar att om man kan ge sig själv tiden för att meditera dagligen i minst 30 minuter, blir vår hjärna mer välmående och står emot sjukdomar bättre samt hjärnan fortsätter att växa istället för att krympa med åldern.

Inom Reiki kan man utöva Gassho meditationen för att öka utövares energi. Att meditera är även att lägga fokus på in och utandning, att föra energi/ livsenergi/ Qi/Chi in och ut ur kroppen. Inom Qigong har man detta fokus samtidigt med att utföra mjuka rörelser med kroppen. Denna tusenåriga metod har många hälsofrämjande effekter, precis som Reiki.

När man mediterar kan man med fördel använda ljud. Som sin egen röst att ljuda och skapa vibration inuti kroppen som påverkar våra chakran och organ.

Här kan du själv testa:

 

Vokaler kan användas då de inte ärlokaliserande ljud utan harmoniserar där du riktar dem:

Aaa
Eeeee
Eye
Ooooo
Uuuuuu

 

Ljud som innehåller konsonanter riktas mer mot ett specifikt område:

Mmm – bihålor
Nnn – öron
Imm – ögon
Lmm – näsa
Paam – mage
Kaa Gaa Gha – hals
Yaa Yu Yai – käke
Haa – diafragma
Mam – fortplantningsorgan
Maa – hjärta
Sssss – lungor och tjocktarm
Shhh – lever och tunntarm
Who – mjälte och gallblåsa
Wooo – njurar och urinblåsa

 

Varje chakra har sitt eget ljud och vibration. Du ljudar 3 gånger varje chakras ljud för att balansera och harmonisera dina egna chakran. Du börjar med rotchakrat och sedan går du uppåt och avslutar med kronchakrat.

OM – kronchakra
KSHAM – pannchakra
HAM – halschakra
YAM – hjärtchakra
RAM – solarplexus
VAM – sakralchakra
LAM –  rotchakra