Holy Fire Reiki® III

Holy Fire® är en ny form av Reiki som kommer från en högre nivå av medvetande. Man kan förklara det som att det är en utveckling av energin då mycket händer och ändras mycket just nu i och runt om oss. Holy Fire® Reiki är en andlig energi som skapar helhet genom rening, är ett helande samt utvecklar dig på din andliga resa framåt.

När man har gått en utbildning med Holy Fire® så fortsätter den energin att jobba vidare och blir mer effektiv. En av de fina effekterna av Holy Fire® är känslan av att vara älskad och den ökar självkänslan. Det är väldigt närande för själen.
Den kan ta bort negativ Qi/chi, ge dig känslor av trygghet och frid samt uppfylla dig med självförtroende, stärker dig och vägleder dig vidare i din andliga utveckling. Man får ytterligare en stark symbol att jobba vidare med på sig själv och till andra genom behandling. Jag gick Master Teacher kursen sommaren år 2016 och uppgraderade mig till Holy Fire Reiki® III januari 2019.

Holy Fire® III är den senaste Reiki energin kanaliserad av William Lee Rand under september 2018, som man nu kan jobba med. Holy Fire® III ska tända och ljusa upp det Autentiska Jaget som finns inom vår fysiska kropp. Själens kvalitéer kommer fram och man kan känna sig mer kraftfull för att följa sitt livs syfte. Energin kan ta bort program, oläkt energi samt hela icke uttrycka känslor från barnsben. Våra tankar, känslor och personlighet lyfts till ett högre medvetande. Vårt Ego kan helas.
Det Autentiska Jaget bleknar när vårt Kulturella Jaget formas under vår uppväxt av både föräldrar, omgivning och värld. Men med Holy Fire® III vänds detta och mer ljus ges till det Autentiska Jaget och vi kommer till vår fulla kraft.

Reiki energin kommer från en oändlig källa och är en fantastisk helande metod att använda sig av. Den ger lindring och tar bort biverkningar om man är under en medicinsk behandling. Reiki ger kroppen avkoppling, är stressreducerande, ger bättre sömn och är ett utmärkt komplement till sjukvården. Reiki hjälper till och gör en mer harmonisk övergång vid dödsbädden.
Reiki används idag på sjukhus som en komplementbehandling i flera europeiska länder som England och Frankrike samt i USA. Där ingår den inom palliativ vård till cancersjuka och deras anhöriga. I Sverige är Reiki klassat som friskvård av Skatteverket.

Holy Fire® behandlingen ges när du ligger ner på en behandlingsbänk med en skön filt och kudde under huvudet samt med kläderna på. Samtidigt får du lyssna på avslappnade musik. Som klient kan du uppleva värme från Reikiutövarens händer när denne håller dem på kroppen eller en bit ovanför. Ibland upplevs en pirrande känsla av energi som flödar i kroppen. Den fysiska beröringen aktiverar dessutom kroppens egna ”må bra” hormon oxytocin.

Lite historik:
Holy Fire är en vidareutveckling av Usui Reiki systemet med dess symboler och William Lee Rand lade till master symbolen för Holy Fire®. Innan Mikao Usui Sensei gick bort år 1926, bad han Chujiro Hayashi Sensei vidareutveckla Usui Reiki Ryoho. Vilket han gjorde i egen Reiki klinik i Tokyo.