Döden & Livet efter detta

Döden är ju inte slutet utan en början, en övergång, ett nytt kapitel etc. Dessvärre räds många döden av många olika anledningar. Inom den holistiska, andliga, själsliga synen så finns det inget slut med bara mörker som många kanske tror.

En läsvärd bok är den Tibetanska Dödsboken/ Bardo Thödol. Den hör till en av världens heliga böcker. Bar-do betyder ordagrant (bar) mellan, (do) två. Det vill säga ”mellan två tillstånd”. Tillståndet mellan döden och återfödelsen. I den beskrivs tillvaron efter döden, återfödelsen samt ger vägledning åt de levande. Här beskrivs hur Prana, vår livsenergi lämnar kroppen, böner som läses för den döende/avlidne och andra heliga riter inom österländska traditionen. Det beskrivs om den avlidnes  medvetande tas genom en process i att förstå att denne inte längre är i en jordisk kropp. Utan den avlidne går genom olika delar för att nå paradiset.

Boken beskriver olika slags Bardo. Ett om dödsögonblickets övergångstillstånd, ett tillstånd där den döde är omedveten om att den skilts från sin kropp och varar från dödsögonblicket upp till 3-4 dagar. Detta är den första slags bardo som kallas Chikhai Bardo (tibetanska Hchi-khahi Bar-do).

Ett annat Bardo är ett tillstånd under 49 dagar, från dödsögonblicket till 49e dagen beskrivs tre olika stadier och vad som sker för den avlidne och dess nära och kära. Ett dödshoroskop beräknas fram av en astrolog för att redogöra bland annat vilken dag som begravningen skall ske och om någon dödsdemon orsakat dödsfallet. Det står i boken om hur tibetanska lamor läser olika böner upp till ett år efter dödsdagen. Boken beskriver om man saknar någon form av upplysning att sannolikheten är att man återföds igenom som människa i denna eller någon annan värld. Mycket intressant och läsvärd bok!

Ett citat ur boken; ”Döden är med andra ord bara en ingivelse till en annan form av liv än den som den markerar slutet på.”

Inom Angelic Reiki kurserna tas döden upp under kursdelen ”Professionell utövare” som blir den tredje kursen utav alla Angelic Reiki fyra kurser.

Många sjuksköterskor/undersköterskor som jobbar med de som ligger inför döden, talar om iakttagelser de gör kring den döende. Att denne ”ser” och talar med någon några dagar innan döden inträffar. Det sägs att det är närstående till den döende som kommer för att hjälpa till med övergången.

Ibland talas det även om att de har ”utanför kroppen upplevelser” och ser sig själva exempelvis liggandes på sjukhussängen medans läkarna jobbar med den fysiska kroppen. De svävar en bit uppe i luften och upplever ett stort lugn och känslan att gå tillbaka till kroppen kan bli lite motvillig, om de själva inte själva har en stark känsla i att komma tillbaka till jordelivet.

”Nära döden upplevelser” har det på senare år gjorts många filmer om. Där det handlar om olycka och personen i fråga har varit borta i många timmar/dagar i deras upplevelse från andra sidan tills de vaknade upp igen från exempelvis hjärtstillestånd/koma. Deras upplevelse är väldigt harmonisk, kärleksfull och rofylld. De har fått se och träffat bland annat nära och kära från andra sidan. Filmen Ghost från 1990 öppnade ögonen för många och banade väg för att det finns mer än vad vi först trodde kring andligt och döden.