12 och 7 Chakra

chakrav-i-bildChakra betyder hjul på sanskrit. I vår kropp finns 7 stora chakran som roterar i egen rytm och vibration. Chakran är som en energiportar och hopkopplade med våra endokrina körtlar och med den centrala energikanalen Sushumna som löper genom våran kropp längs med vår ryggrad.

De vanligaste 7 chakran och dess namn:
Kronchakra / Sahasrara
Tredje ögat / Pannchakra / Anja
Halschakra / Visuddha
Hjärtchakra / Anahata
Solarplexus / Manipura
Sakralchakra / Svadishana
Rotchakra / Baschakra / Muldahara

Men vi har fler chakran i vårt energisystem, 12 stycken varav det är 5 högre chakran som är inaktiverade sedan Atlantis eran pga att vi hamnade i den 3e dimensionen. Men nu när vi går mot 5e dimensionen och ett kollektivt uppvaknade med mer feminin energi och att vi tänker med hjärtat istället för Egot, så börjar fler öppna upp dessa femte dimensions chakran. Speciellt om man aktivt jobbar med högre medvetande, med änglar och med sina chakran.

Stellar Gateway/ stjärnportchakra, den översta chakrat av de 12. Den är ca 30cm ovanför toppen av vårat huvud. Namnet betyder på ett ungefär ”öppning till stjärnorna” och är öppningen till den högsta källan. Ärkeängel Metatron jobbar med detta chakra och den innehåller alla våra erfarenheter vi haft genom våra livstider. Detta chakra sägs tillhöra den sjätte dimensionen.

Soul Star/ själsstjärne chakra kommer under Stellar Gateway och är ca 15cm ovanför toppen av vårat huvud. Till detta chakra har vi Ärkeängel Zadkiel och Ärkeängel Mariel som står för gudomlig kunskap och kosmisk vishet.  Genom detta chakra kan vi få kontakt till galaxerna och deras källa.

Causal/ Kausal chakra finns ca 8-10cm på baksidan av vårat huvud. Här har vi Ärkeängel Christiel. När vår högra hjärnhalva aktiveras, du öppnar upp för högre medvetande. Kausalchakrat har feminina kvalitéer som kärlek, renhet, intuition och medkänsla. Kausalchakrat har också ett annat kraftfullt syfte. Den ger sökaren en djup och intim koppling till Andens värld. Nivån på denna förbindelse beror på de psykiska gåvor som en individ har kommit framåt på från sina tidigare liv. Det är också beroende av deras själsuppdrag. Kausalchakrat tillåter också ett tvåvägsflöde av energi och ljus från änglarna. Detta ger änglavibrationen till individen och förankrar den permanent. Ärkeängeln Christiel ger oss högre aspekt av Kristusmedvetandet i Jordens energifält när våra själar växer sig ljusare. Genom detta chakra kan vi komma i kontakt med änglar, uppstigna mästare och enhörningar komma igenom och hjälpa oss med ljusarbetet. Allt för att förbereda och hjälpa till inför den Gyllene tidsåldern/ The Golden age år 2032.

Navel chakra är ofta en felsägning av sakral chakrat. Navel chakrat är precis på din navel, mitt emellan Solar Plexus och Sakral chakrat. Detta chakra hör till Ärkeängel Gabriel och chakrat har gudomliga kvalitéer som maskulin styrka och mod. Viktigt chakra till matspjälkning och metabolism. Inom österländsk filosofi så står detta chakra för emotionell harmoni.

Earth Star/ Jordstjärne chakra finns 15cm under våra fötter. Detta chakra hör till Ärkeängel Sandalphon som hjälper till att placera detta chakra och ser till att alla 12 chakran är i linje och roterar i nivå med den femte dimensionen. Jordstjärnechakrat har med vårt medvetande av vår natur, jordliga erfarenhet, återfödelse och förnyelse.

De femte dimensionens 12 chakran och dess namn:
Stellar Gateway
Själsstjärnechakra
Kausalchakra
Kronchakra
Tredje ögat
Halschakra
Hjärtchakra
Solarplexus
Navelchakra
Sakralchakra
Rotchakra
Jordstjärnechakra